Home
Contact Us

 

วิธีการชำระเงิน (How To Pay)
ท่านสามารถชำระเงินผ่านทาง
Payment by Bank Transfer
ธนาคาร (Bank)
สาขา (Branch)
ชื่อบัญชี (Acc. Name)
กรุงเทพ Bangkok Bank (BBL)
: 394-0-76240-8
แม่จัน (จ.เชียงราย)
Mae Chan
สวรรยา ธีราวิทยางกูร
Sawanya Thera
ไทยพาณิชย์ Siam Commercial Bank (SCB)
: 922-206063-6
แม่จัน (จ.เชียงราย)
Mae Chan
สวรรยา ธีราวิทยางกูร
Sawanya Thera
กสิกรไทย Kasikorn Bank (KBank)
: 007-3-63844-5
แม่จัน (จ.เชียงราย)
Mae Chan
เอกนฤน สุขกวี
Eknarin Sukkavee
กรุงไทย Krungthai Bank (KTB)
: 535-0-33765-3
แม่จัน (จ.เชียงราย)
Mae Chan
เอกนฤน สุขกวี
Eknarin Sukkavee

Tel : 081-6700335
Line : 0816700335
email : sukkavee@gmail.com

   

 

copyright : Y and E Trading 2010