Home
Contact Us


การเลือกเครื่องกรองน้ำ

เครื่องกรองน้ำ
คุณสมบัติ

ขนาดเล็ก
เครื่องกรองเล็ก เหมาะสำหรับการกรองน้ำไว้สำหรับดื่มและใช้ในครอบครัว ซึ่งกรองเล็กนั้น มีขั้นตอนการกรอง 3 ขั้นตอน โดยหลัก ๆ ก็จะมีการกรองผ่าน คาร์บอน เรซิ่น และเซรามิค

ขนาดใหญ่
เครื่องกรองใหญ่ ส่วนมากแล้วผู้คนส่วนใหญ่นิยมใช้กรองน้ำใช้มากกว่า เนื่องจากบางบ้านอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ หรืออาจเป็นร้านค้า ศูนย์อาหาร ภัตตาคารต่าง ๆ ที่ต้องการน้ำสะอาดเป็นจำนวนมาก เหมาะสำหรับใช้กับน้ำประปาและน้ำบาดาล โดยเลือกใช้เครื่องกรองใหญ่จะคุ้มที่สุด ซึ่งขั้นตอนการกรองของเครื่องกรองใหญ่ก็เหมือนกับเครื่องกรองเล็ก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการกรองน้ำกี่ขั้นตอน

RO

เครื่องกรอง RO การทำงานของระบบ Reverse Osmosis เป็นการกรองอย่างละเอียดถึง 5 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย
1) Sediment Filter
2) Carbon Filter
3) Cation Resin
4) Membrane Filter
5) Post Carbon
     ทำให้คุณภาพน้ำสะอาดบริสุทธิ์ถึง 99.999% ด้วยความละเอียดของไส้เมมเบรนถึง 0.0001 ไมครอน สามารถติดตั้งใต้ซิงค์และง่ายต่อการใช้งาน


UV

เครื่องกรอง UV เป็นการกรองสำหรับฆ่าเชื้อโรคที่ผ่านแสงอัลตร้าไวโอเล็ต หรือแสง UV โดยสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลชีพต่าง ๆ และทำลายโครงสร้าง DNA ของเชื้อได้ 100 % (American Ultravioret Company)
ซึ่งการกรองแบบยูวีนั้น มีการพัฒนาการจากเครื่องกรองเล็กและเครื่องกรองระบบ RO โดยการเพิ่ม UV เข้าไป
ไส้กรอง/สารกรอง
คุณสมบัติ
สารกรองแมงกานีส
กำจัดสารโลหะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารละลายเหล็ก และยังเติมออกซิเจนให้กับน้ำ
สารกรองแอนทราไซด์
กำจัดตะกอนและสนิมเหล็ก

ไส้กรอง-สารกรองคาร์บอน
กรองตะกอน กลิ่น สี คลอรีนและสารอินทรีย์
ไส้กรอง-สารกรองเรซิ่น
กรองหินปูน ลดความกระด้างในน้ำและดูดซับสี
ไส้กรองเซรามิค
กรองเชื้อโรคในน้ำได้เป็นอย่างดี เช่นเชื้อจุลินทรีย์ แบคทีเรียบางชนิด มีความละเอียดในการกรอง 0.3 ไมครอน
ไส้กรองด้ายพัน
กรองสารอินทรีย์ต่าง ๆ กรวด หิน ดิน ทราย มีความละเอียดในการกรอง 5 ไมครอน
ไส้กรองจีบ
กรองกรวด หิน ดิน ทรายและสนิม ทำความสะอาดง่าย มีความละเอียดในการกรอง 30 ไมครอน
ไส้กรองเมมเบรน
กรองสารละลาย สารปนเปื้อน เชื้อไวรัส แบคทีเรีย และสามารถกรองน้ำเค็มให้จืดสนิท มีความละเอียดในการกรอง 0.0001 ไมครอน


เปิดร้าน : 4 December 2010 
ปรับปรุง : 24 September 2020
ทะเบียนพาณิชย์ 3102101277089


เปิดให้บริการวัน

จันทร์ - เสาร์

เวลา 9:30 - 22:30 น.

(หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ติดต่อสอบถาม / สั่งซื้อสินค้า

โทร. 081-6700335 (คุณเต้ย)

LINE : 0816700335

 

copyright : Y and E Trading 2010